Grote Kerk Breda ouder dan gedacht

Onze-Lieve-Vrouwekerk stamt waarschijnlijk al uit de elfde eeuw

Grote Kerk Breda Nieuws door

archief oud artikel 28 november 2007 Breda, Noord-Brabant De Grote Kerk van Breda is ouder dan gedacht. Recent onderzoek wijst uit dat de kerk waarschijnlijk al in de twaalfde eeuw gebouwd is.

Tien jaar geleden werden bij opgravingen  bij de Grote Kerk, ook wel bekend als de Onze-Lieve-Vrouwekerk, resten aangetroffen van het tot nu toe oudste bekende deel van een begraafplaats rondom het kerkgebouw. Uit onderzoek van de botresten bleek onlangs dat de vroegere inwoners van Breda al in de twaalfde eeuw bij de kerk begraven werden. "Verondersteld moet worden dat de eerste Bredanaars reeds gedurende de twaalfde eeuw hun laatste rustplaats vonden op een begraafplaats rondom het huidige kerkgebouw", aldus de gemeente Breda in een persbericht. Van een bijbehorend kerkgebouw zijn nog geen resten gevonden.

Botmateriaal

Het menselijk botmateriaal moet volgens de gemeente Breda gedateerd worden tussen de tweede helft van de elfde eeuw en het begin van de veertiende eeuw. Op basis van historische bronnen werd tot voor kort aangenomen dat de Grote Kerk omstreeks het midden van de dertiende eeuw gebouwd is. In 1267 werd de Brabantse kerk voor het eerst genoemd. Momenteel loopt het onderzoek naar de opgravingen van 1997 nog steeds. Volgend jaar hopen de onderzoekers klaar te zijn met de studie naar de kerk.

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 28 november 2007 - 552