Mysterie Veluwse eiken ontrafeld

 deel via WhatsApp | Nieuws door

Bomen blijken niet 'duizenden jaren' oud, maar 180 jaar

13 december 2007 Garderen, Gelderland Het mysterie van de 'duizend jaar oude eiken' in natuurgebied de Wilde Kamp bij Garderen is ontrafeld. De bomen blijken evenwel nog oud: de eiken stammen uit de 18e eeuw.

Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten hebben daarmee een mysterie ontrafeld.  De wetenschappers zijn erachter gekomen dat de eiken in natuurgebied de Wilde Kamp bij Garderen minder oud zijn dan gedacht: ze zijn maar 180 jaar oud. De ontdekkers van de groep eiken, zogenaamde eikenclusters, dachten zes jaar geleden nog dat de bomen 'duizenden jaren' oud waren en dateerden uit de tijd van Karel de Grote. Hoewel de bomengroep minder oud is dan gedacht, kunnen de eikenclusters, die ook in Brabant, Drenthe en Duitsland voorkomen,  zeker aangemerkt worden als cultuurhistorisch erfgoed. 

Houthakbeheer

De te hoge schatting van de leeftijd was gebaseerd op het idee dat de groepen eiken zouden ontstaan door vele eeuwen houthakbeheer. Dat kan niet, zeggen de onderzoekers omdat de eikenclusters op de Wilde Kamp, dat op de stuwwal van de West-Veluwe ligt, geen kenmerken daarvan vertonen. De oudste ondergrondse stamverbindingen dateren uit 1826. "Het is waarschijnlijk dat de moederbomen, waaruit de eikenclusters zijn ontstaan, rond de tweede helft van de 18e eeuw op de toenmalige heide uit eikels zijn ontkiemd. Ze zijn zeker geen duizend jaar oud", verzekeren de onderzoekers.

Begrazing

Het onderzoek op de Wilde Kamp leverde de wetenschappers eveneens nieuwe inzichten op over de onstaansgeschiedenis van de Veluwse bossen. De groepen eiken, ontstaan in heidegebieden, hebben hun bestaan te danken aan intensieve begrazing door het vee.

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 2007-12-13 14:53:21 - 591

Kijk ook bij...