Van ontwerp naar design

Het programma van de Dutch Design Week |  deel via WhatsApp | Redactioneel door

12 oktober 2005 Eindhoven, Noord-Brabant Van 15 tot en met 23 oktober 2005 is Eindhoven voor de vierde keer het podium van het designevenement de Week van het Ontwerp. De drie vorige jaren mocht de Week van het Ontwerp zich verheugen in een groeiende interesse van zowel deelnemers als (vak)publiek. Met een jaarlijks sterk toenemend aantal bezoekers, heeft dit designevenement bewezen voldoende bestaansrecht en potentie te hebben om de volgende stap in de ontwikkeling te zetten.

De Week van het Ontwerp wordt omgevormd van een voornamelijk regionaal georiënteerd evenement naar een evenement dat in hoofdzaak (inter)nationaal gericht zal zijn. Het aandeel van landelijke bijdragen zal de komende jaren sterk toenemen en daarmee de (inter)nationale uitstraling. Om recht te doen aan de internationale ambitie, is besloten dit ook in de naam tot uitdrukking te brengen en die te veranderen in “Dutch Design Week”.

Koninklijk bezoek

Dit jaar kan het designevenement zich opmaken voor een bijzondere gast: Koningin Beatrix. In het kader van haar 25-jarig jubileum brengt zij op dinsdag 18 oktober een bezoek aan de provincie Noord Brabant dat eind van de middag wordt afgesloten met een bezoek aan de tentoonstelling Dutch Mountains, een prominent onderdeel van de Dutch Design Week.

Naast producten van toonaangevende ontwerpers, maakt het publiek tijdens de Dutch Design Week (DDW) kennis met de nieuwste creaties en concepten van aanstormend talent. DDW signaleert relevante topics en vraagstukken in relatie tot design, maatschappij en milieu. Internationale congressen over de theorie, praktijk en historie van design behoren tot het programma dat zich richt op een brede doelgroep: designers, opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, overheid, onderzoekers, studenten, beleidsbepalers en belangstellend publiek. Gebaseerd op het thema “Design in Progress“ krijgen bezoekers een blik in de designkeuken en zicht op de producten van morgen. Uitgangspunt bij alle onderdelen van de Dutch Design Week is dat bezoekers kunnen zien hoe het traject verloopt van idee tot eindproduct en dat er inzicht wordt gegeven in de manier waarop een eindproduct ontstaat. Nieuw zijn de Nederlandse Designprijzen, voor de eerste maal in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week krijgt naast de vakjury ook het publiek de kans om haar stem uit brengen.

Kijk ook bij...

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 2005-10-10 10:01:47 - 947