Een eeuw lang militairen

Garnizoen Ede bestaat 100 jaar

100 jaar garnizoen Ede   Redactioneel door

30 augustus 2006 Ede, Gelderland Dit jaar is het honderd jaar geleden dat in het dorp Ede permanent militairen werden gelegerd. De Edese musea en het Gemeente archief Ede zullen ter gelegenheid hiervan gezamenlijk een expositie inrichten. De expositie is opgedeeld in verschillende musea in Ede. De expositie wordt op de nationale Open Monumentendag geopend en is tot het einde van dit jaar te zien.

Markant

Uit de afgelopen eeuw zijn vier markante periodes uitgelicht, die inzicht geven in het leven van de militair in Ede. Per periode staat één militair centraal, die model staat voor die periode uit de voorgaande eeuw. Zo komt de bezoeker de dienstplichtig soldaat Jan de Graaf tegen in de herfst van 1913. Wachtmeester Teus Schot woont tijdens de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog in Ede en is in de zomer van 1935 onderofficier bij de 1e Afdeling van het 4e Regiment Veldartillerie. Reserveofficier tweede luitenant Mart Lucht maakt zich in Ede gereed om na de Tweede Wereldoorlog te vertrekken naar Nederlands Indië. Tot slot wordt cadet vaandrig Marijke Druif voorgesteld. Deze geboren Edese heeft te maken met de dreigingen in de Koude Oorlog.

Verschillende facetten

Ieder deelnemend museum belicht in een diorama een ander facet uit het leven van deze vier militairen. Zo laat het Museum Luchtdoelartillerie zien hoe het kazerneleven was, het Museum Verbindingsdienst hoe de militairen werden opgeleid, het Museum Harskamp hoe ze schieten beoefenden en het Historisch Museum Ede toont de inbreng in de Edese gemeenschap. Het gemeentearchief Ede zal door middel van archiefmateriaal de gekozen vier periodes aan elkaar verbinden.

Opening

Op zaterdag 9 september zal tijdens de nationale Open Monumentendag 2006 met als landelijk thema 'feest' de expositie feestelijk worden geopend. Een week later op zaterdag 16 september is ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het garnizoen Ede een open huis op de kazernes in Ede. Uiteraard zijn dan ook de musea en het gemeentearchief geopend.

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 2006-08-30 11:13:21 - 2279