1

Grote Kerk Leerdam
Grote Kerk Leerdam

Tussen de winkels en historische huizen in de oude binnenstad is de Grote Kerk opvallend aanwezig. De kerk doet zijn naam eer aan, want het gebouw domineert alles om zich heen, terwijl het staat te pronken op het pleintje aan de Kerkstraat. De Grote Kerk is een middeleeuwse kerk met een ingebouwde romaanse toren uit de dertiende eeuw en een aantal delen uit de vijftiende eeuw. Opvallend zijn de horizontale strepen in een deel van de kerk, gemetseld met lichtere stenen dan de rest.

De kerk is een aantal keren gerestaureerd en is nu een rijksmonument. Aan de westkant kun je oude funderingen zien. Waarschijnlijk van de doopkapel die ooit bij de kerk hoorde, want ze liggen bij een grote dichtgemetselde boog die ooit de toegang was tot de doopkapel. Waarschijnlijk heeft deze één van de restauraties niet overleefd. Er zijn ook veel grafstenen uit de kerk verwijderd, maar tijdens de laatste restauratie zijn een aantal grafstenen weer teruggelegd in de vloer.

Bijzonder is het Tien Gebodenbord. Het is een cadeau van Koning-stadhouder Willem III en Mary, gegeven in 1689, het jaar dat hun Koningschap van Engeland en Schotland begon. Bovenop het bord staat hun wapen met de leeuw en de eenhoorn. De kerk is in de zomer beperkt toegankelijk.

 Bezoek www.pgleerdam.nl

De Grote Kerk van Leerdam. Foto: Hans van Vrouwerf
De Grote Kerk van Leerdam. Foto: Hans van Vrouwerf