1

Molen De Vlijt
Molen De Vlijt

Op de Veluwse stuwwallen van Wapenveld pronkt Molen de Vlijt. De molen kent een geschiedenis van meer dan vijfhonderd jaar.

"Het vuur van tachtig deed mij sneven, gulle gaven mij herleven." Dit is het opschrift op de molen. Om dit te begrijpen moet teruggegaan worden naar het verleden. De geschiedenis van de oude molen dateert al vanuit het jaar 1448. In 1980 brandde het tot de grond af en besloot de gemeente de molen weer te herbouwen. Door de inzet van de inwoners van Wapenveld kon in 1984 de heropening plaatsvinden. Uit één van de acties in 1981 om geld bijeen te brengen voor de herbouw van de molen, groeide het idee van de Padd’ndag, dat nog jaarlijks op de eerste zaterdag in september wordt gehouden en veel bezoekers trekt. Elke zaterdag vertellen de molenaars Bert Hanekamp en Rudy van de Beld de bezoekers graag meer over het meel en de molen.

Molen De Vlijt