Elke eerste zondag van de maand lopen er twee kanonniers in militair historisch uniform over het dak en door de kazematten van ons museum. Tijdens deze rondwandeling kunt U gratis aansluiten en luisteren naar de verhalen die zij vertellen over de (her)bouw, de geschiedenis, de vele oorlogen en andere anekdotes uit het verleden.
De rondwandeling start om 13.30 uur en zal om 14.45 uur worden afgesloten met een daverend kanonschot.