Dat is ook een portret! van ego tot emo

Dat is ook een portret! van ego tot emo

Breda’s Museum presenteert in een spannende samenwerking met Dutch Master Painters twee visies op de kunst van het portretteren.

Het portret verdient al eeuwenlang een belangrijke plaats in de kunsthistorische canon. Dat is ook een portret! van ego tot emo belicht het genre en zijn ontwikkeling in al zijn facetten. Staat aanvankelijk het ego van de afgebeelde persoon voorop, vanaf de twintigste eeuw wordt ook het verhaal áchter het portret belangrijk.

De expositie laat zien dat het portret aan verandering onderhevig is, mede door de opkomst van nieuwe technieken. Het publiek wordt uitgedaagd te kijken, te vergelijken en nog eens te kijken: hoe verhoudt een geschilderd portret uit de zeventiende eeuw zich tot een filmportret uit de eenentwintigste eeuw?

Dat is ook een portret! van ego tot emo

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.