Amsterdamse Cantorij bezingt midzomernacht

Amsterdamse Cantorij bezingt midzomernacht

In de Scandinavische landen en landen rond de Oostzee is midzomernacht een van de grootste feesten van het jaar. Bij grote vreugdevuren ter ere van St. Jan wordt tot diep in de -niet donkere- nacht gezongen en gedanst.

Het belangrijkste werk op het programma van het koor is de Jaanilaulud van Veljo Tormis, een cyclus korte legendes over St. Jan. Aan het programma werkt mee Kristina Kupryte. Zij bespeelt de klanklès, een traditioneel Litouws snaarinstrument. Het geheel staat onder leiding van Felix van den Hombergh.

Kaarten: www.amsterdamsecantorij.nl