Collectie bij je thuis

Collectie bij je thuis

Komende tijd delen we items uit onze collectie online. Zo krijg je kijkje achter de schermen.

Loevestein is tijdelijk gesloten vanwege het Corona-virus. Dat we gesloten zijn, betekent niet dat je niks van ons hoort. De komende tijd delen we items uit onze collectie via de digitale weg. Op deze manier krijg je een uniek kijkje achter de schermen.

Archeologische site
Wist jij dat Loevestein een archeologische site is? Weinig mensen realiseren zich dat zij iedere dag over onze geschiedenis lopen. Letterlijk, want onder onze voeten ligt een schat aan informatie: de sporen van het leven, wonen en werken van onze voorouders. Sommige dingen zijn gemakkelijk te herkennen, zoals schoenen, kleding, potten en zelfs botten. Van andere objecten is niet in n oogopslag duidelijk wat het was of waarvoor het gebruikt werd. Dan komt er wat meer speurwerk van de archeoloog aan te pas.

Bodemvondsten vertellen verhalen. Deze verhalen kunnen heel verschillend zijn. Soms is het bijzonder hoe een object in de bodem is beland, soms hoe het bewaard is gebleven en soms maakt juist het opgravingsverhaal het object zo interessant. 

Via deze link vind je alle verhalen uit de collectie. Per week komen er twee nieuwe verhalen bij. https://www.slotloevestein.nl/we-brengen-de-collectie-naar-je-toe/

Collectie bij je thuis

Foto geüpload door gebruiker Stichting Liniebreed Ondernemen.