Vogels en vogelaars op Pampus

Vogels en vogelaars op Pampus

23 oktober. Vogels op @Fortpampus zie je ze overal vliegen, zelfs in het fort! Kom via de vogelaars van Pampus meer te weten over de wondere wereld van deze fladderaars!

Vogelaars aan het werk

Op Pampus zijn er tientallen verschillende soorten vogels in een jaar tijd zien. Over hun levenswijze valt van alles te leren: waarom zien we in de zomer andere vogels dan in de winter, waarom trekken sommige soorten weg en andere niet Vogelaars Engbert van Oort en Dick Jonkers komen al jaren op het eiland om onze gevleugelde vriendjes te vangen, te ringen en weer los te laten. Kijk met ze mee en ontdek wat er op Pampus vliegt, nestelt en broedt.
Dat vangen gebeurt met mistnetten, en deze tref je vooral aan aan de noordzijde van het eiland. Elke 20 25 minuten lopen de vogelaars langs de netten om de gevangen vogels eruit te halen. Vervolgens worden de vogels meegenomen naar de ringtafel. Deze is niet te missen, hij staat prominent op het terras waar je aankomt op het eiland. Je kunt hier ook meer informatie over vogels en vogelonderzoek krijgen 
 
Broeden en foerageren
Met het wetenschappelijk onderzoek, dat onze vogelaars al vanaf 2010 uitvoeren op Pampus, kan de broedpopulatie van vogels op het eiland vastgesteld worden. Tevens is nu meer bekend over het broedsucces van de boerenzwaluwen die in het fort broeden. En ook weten we nu meer over het trekgedrag van zangvogels die in het najaar ons eiland bezoeken. Ze blijven op Pampus enige dagen foerageren en vervolgen dan hun reis naar het zuiden. Pampus als stepping stone

Vogels en vogelaars op Pampus

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.