Idfa
Idfa

» Let op: deze activiteit is voorbij «

Het International Documentary Film Festival Amsterdam biedt een onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. IDFA biedt een alternatief voor massavermaak en eenvormigheid en laat zien dat een steeds groter publiek op zoek is naar een hoogwaardige vorm van verdieping en reflectie.

 Bezoek www.idfa.nl

Idfa
Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.