Tentoonstelling 'Met een koffer vol naar Brooklyn'

Tentoonstelling 'Met een koffer vol naar Brooklyn'

Van 24 juni t/m 31 december 2021 kun je de tentoonstelling ‘Met een koffer vol naar Brooklyn’ bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen bezoeken. Aan de hand van archiefstukken word je meegenomen in de geschiedenis van vier eeuwen Nederlandse cultuur in Amerika.

Al vanaf de zeventiende eeuw trokken Nederlanders naar Amerika en hebben door de eeuwen heen hun stempel gedrukt op de Amerikaanse cultuur. Dit komt nog steeds terug in bijvoorbeeld straatnamen, eetgewoonten en de taal. Op 21 mei 1646, 375 jaar geleden, stichtte een groep Nederlandse emigranten het dorp 'Breuckelen' in Amerika. In de loop van de tijd transformeerde de naam tot wat we nu kennen als Brooklyn. Ondanks dat de naam veranderde, verloor het New Yorkse stadsdeel haar Nederlandse roots niet. Tot in de 19e eeuw werd in sommige kerken Nederlands gesproken en het motto van Brooklyn is nog altijd 'Eendraght maeckt maght'.

Bezoek aan de tentoonstelling is gratis en kan zonder afspraak van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur. In de zomervakantie is de tentoonstelling ook op zaterdag geopend en vindt er elke week een activiteit plaats. Zie voor meer informatie www.rhcvechtenvenen.nl

Tentoonstelling 'Met een koffer vol naar Brooklyn'

-

Tentoonstelling 'Met een koffer vol naar Brooklyn'

-