Themaexcursie water in het Vlijmens ven

Themaexcursie water in het Vlijmens ven

Ga met de boswachter ecologie opstap. Hij neemt je mee het Vlijmens ven door en vertelt je over het ontstaan van het gebied tot de bijz Ga met de boswachter ecologie opstap. Hij neemt je mee het Vlijmens ven door en vertelt je over het ontstaan van het gebied tot de bijzondere soorten die er nu voorkomen. .

Ga met de boswachter Ecologie opstap. Hij neemt je mee het Vlijmens ven door en vertelt je over het ontstaan van het gebied tot de bijzondere soorten die er nu voorkomen. Op zaterdag 4 juni om 9.30 uur kun je mee en laten verwonderen over de prachtige natuur in het Vlijmens ven, waar ook de Moerputten en de Bossche Broek deel van uitmaken.Dit laaggelegen gebied werd vroeger gebruikt als overlaatgebied voor het water dat van de zuidelijk gelegen dekzandruggen afstroomde. Die functie heeft het gebied nu weer, dit om overstromingen in Den Bosch te voorkomen. Maar daarbij komt dat hier in 1990 een bijzondere vlindersoort in geherintroduceerd, namelijk het Pimpernelblauwtje.Bij Natuurmonumenten hebben we dit jaar het thema water. Water doet leven. Maar na drie kurkdroge zomers, gevolgd door de overstromingen van dit jaar is duidelijk dat water of het gebrek daar aan, steeds vaker voor problemen zorgt. De gevolgen van droogte zijn groot: bodemdaling, hittestress, verdorde tuinen en verdroging van natuur. Karakteristieke Nederlandse landschappen met vele slootjes en vele kwetsbare planten en diersoorten worden bedreigd door een gebrek aan water. En als het dan een keer veel regent, kampen we al snel met flinke overstromingen. Ook met de kwaliteit van ons water is het slecht gesteld Als gevolg van pesticiden, meststoffen en verontreiniging voelen veel planten en dieren zich niet thuis in en rond het water.Het is hoog tijd om op een verstandigere manier om te gaan met water. De natuur kan ons daarbij enorm helpen. Daar kunnen we veel water vasthouden. Ook moeten we verstening tegen gaan in dorpen en steden, zodat ook daar water beter kan worden vastgehouden en langzaam weer teruggeven kan worden aan de natuur. Daarmee voorkomen we hittestress en wateroverlast.Praktische informatie:Wil je ook meedoen met deze thema excursie? Vanaf 9.30 uur staat de boswachter klaar om je mee te nemen op deze excursie. Graag een kwartier van te voren verzamelen. Handig om te weten:

•    Deze activiteit is alleen voor volwassenen.

•    Trek goede wandelschoenen

•    Draag een lange broek en beschermende kleding

•    Controleer jezelf op teken na een bezoek in de natuur

•    Wordt er regen verwacht? Neem dan goede regenkleding en een paraplu mee.

•    Het minimale aantal deelnemers voor deze activiteit is 10 personen.Iedereen is welkom om te komen kijken en mee te genieten. Voor deze activiteit is vooraf inschrijven noodzakelijk!  

Themaexcursie water in het Vlijmens ven

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.