1

Tentoonstelling: 'Een pad verder'


-advertentiepositie-Tentoonstelling: 'Een pad verder'

» Let op: deze activiteit is voorbij «

Expositie in het Seinwezen gecureerd door Kunstruimte 411.

EEN PAD VERDER

Schilderijen van Hans de Bruijn & Anna Bolten

Het thema van deze tentoonstelling heeft te maken met beweegredenen. Waarom doe je de dingen die je doet? Waarom ben je degene die je bent?

Toeval zou een veel te gemakkelijk antwoord zijn op deze vragen, bestemming van gevoel is te vaag, concreet te werk gaan lijkt ons beiden een passend antwoord.

Meer passend op de tegenwoordige tijd, ook al zie je in beider werk uitspattingen naar het verleden, (kunst)historisch of niet, thema’s of onderwerpen, we houden ons beiden aan de uitdagingen die ons nu worden gesteld.

Of dit nu denkbeelden zijn, dan wel onderwerpen die ontleend zijn aan films, video of het verleden, wij gaan in dialoog met de vragen die ons gesteld worden en die wij willen antwoorden. Dit in samenspraak met ons medium; schilderen. We laten de verf spreken door onze zelfgekozen onderwerpen.”

 Bezoek stadsherstel.nl

Tentoonstelling: 'Een pad verder'
Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.