Historische Stadwandeling

Historische Stadwandeling

Woerden is een prachtige vestingstad van de Oude Hollandse Waterlinie met stadsmuren, singels en bastions. In een 3,5 km durende stadswandeling kan je zelfstandig de vesting rondlopen langs de mooiste plekjes. De wandeling duurt circa 45 minuten en startpunt is Stationplein noord 10, 3445 AD Woerden.

Routebeschrijving:
- Loop vanaf het station rechtdoor richting centrum, over de Stationsweg naar de Snellerbrug. Van deze brug prachtig uitzicht op het links gelegen Defensieeiland.
- Sla linksaf en loop over de Oostdam waar een rij oude herenhuizen staat, gebouwd tussen 1867 en 1870. Vanaf het centrum gezien heet het eerste huis in de rij Alpha en het laatste Omega, naar de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet. Loop, ook nog aan de Oostdam, langs de voormalige notariswoning Welgelegen met achter in de tuin een tuinhuisje van zandsteen naar het model van een Chinese pagode.
- Ga rechtdoor met het Kasteel aan de linkerhand, de Rijnstraat in. Tot 1961 stroomde hier nog de Oude Rijn, die via aflopende steegjes links en rechts bereikbaar was.
- Volg de Rijnstraat naar de Haven. Deze ontstond in 1904 door het afgraven van de vestingwallen. Rechts ligt de Westdam met het oude stadhuis, in 1888 gebouwd naar tekeningen van Nicolaas Molenaar.
- Sla linksaf de Meulmansweg in; rechts staat een rij prachtige herenhuizen langs de Haven, gebouwd na het slechten van de oude stadswallen en het graven van de Haven. Verderop op de Meulmansweg staat rechts een aantal oude kaaspakhuizen en net in de Eendrachtstraat een prachtig kaaspakhuis uit 1900. (Kenmerkend voor de Woerdense kaaspakhuizen zijn de diefijzers [tralies] voor de ramen.) Vervolg de route over de Meulmansweg met links het markante Arsenaal en de kaasbel uit 1925 met interessante opschriften. Ga vervolgens de rechts gelegen parkeergarage Castellum in, waar grote panelen op beide verdiepingen het verhaal van het Romeinse verleden van Woerden illustreren.
- Als je in de garage uitgekeken bent, neem je de lift omhoog naar het vernieuwde Kerkplein en de Petruskerk, waarvan de bouw rond 1372 is begonnen. Je loopt dan bovenop het Romeinse Castellum waarvan de contouren met behulp van de stenen strip met afbeeldingen van de Romeinse historie zijn gemarkeerd.  Steek het Kerkplein over en loop langs de Petruskerk, dan verschijnen aan het einde rechts Concordia.
- Blij dat je niet in vroeger tijd tot spot van de bevolking op het stenen schavotje hebt gestaan, sla je rechtsaf de Havenstraat in, langs het Stedelijke (later Gereformeerde) Weeshuis op nr. 6, met het oudste deel uit 1604. Op nr. 39 staat vermoedelijk het oudste huis van de Havenstraat in zijn oorspronkelijke vorm en op nr. 30 het oude waterschapskantoor met prachtige tegeltableaus in de pui. Loop de Havenstraat uit en sla rechtsaf op de Wilhelminaweg; hier is de stellingmolen de Windhond te zien, in 1755 gebouwd op het andere nog resterende deel van de oude stadswal. Keer om en loop de andere kant op over de Wilhelminaweg. Links ligt het Franciscaner klooster uit 1899, gebouwd in de tuin van de Bonaventurakerk. Als je de achterkant van de kerk gepasseerd bent, liggen rechts het Wasserijgebouw op het Defensie-eiland en het Kasteel in het water. Loop langs het Kasteel via de Oostdam naar het NSstation.

Historische Stadwandeling

Foto geüpload door gebruiker Stichting Liniebreed Ondernemen.