Belevingscentrum Fort K'IJK

Belevingscentrum Fort K'IJK

In Belevingscentrum Fort KIJK laat zien dat herbestemming van monumenten duurzaam kan zijn. De toegepaste technieken zijn ultramodern: gebruik van aardwarmte, zonnepanelen, regenwateropslag voor de toiletten en een groen dak. Het fort voorziet voor 80% in eigen energie en dan zijn er ook nog laadpalen voor elektrische auto's. 

In een deel van het fort wonen jongvolwassenen met autisme. En er is ook gelegenheid voor dagbesteding en/of opstap naar werk.  

Adres: Lagendijk 22 in Uitgeest.  
Het fort is rolstoeltoegankelijk.

Kijk voor de openingstijden op www.fortkijk.nl 

Belevingscentrum Fort K'IJK

Foto geüpload door gebruiker Stichting Liniebreed Ondernemen.