Rondleiding het Frontenpark in Maastricht

Rondleiding het Frontenpark in Maastricht

Tussen de oude binnenhaven van de stad Maastricht, bekend onder de naam Bassin, en de Hoge Fronten, ook wel genaamd kazematten, ligt een recentelijk nieuw ontwikkelde groene parkzone genaamd het Frontenpark. De naam Frontenpark is afkomstig van heeft betrekking op een natte verdedigingszone in het noordelijk deel van de vestingstad Maastricht genaamd de lage of Bossche fronten. 

Maastricht Frontenpark
Het noordelijk deel van de vesting Maastricht heeft in 1748 en 1793/1794 veel te lijden gehad van zware beschietingen door de Fransen tijdens belegeringen. In 1816-1820 zijn de vestingwerken in dit gebied compleet nieuw ingericht. In 1867 verloor de stad Maastricht haar vestingstatus. Mede onder druk van de destijds al flink oprukkende industrie is het gebied van de lage Fronten vrijwel direct daarna ingericht als industriegebied.

Rondleidingen
Onze gidsen geven u in een 1,5 uur durende rondleiding informatie en inzicht in de historie van dit gebied waarin nog steeds natte vestingwerken, resten van een industrieel verleden, ingebed in een recentelijk heringericht park te bewonderen zijn.

Je wandelt onder deskundige leiding vanaf het Bassin naar de Cabergerweg. De wandelingen starten elke zaterdag om 10.30 uur vanaf Filmhuis Lumire, Bassin 88, Maastricht. De kosten van deze rondleiding bedragen 8 per persoon; jeugd t/m 12 jaar 5. Je kunt online reserveren tot de donderdagavond ervoor. Denk aan gemakkelijk schoeisel!

Rondleiding het Frontenpark in Maastricht

Foto geüpload door gebruiker Stichting Liniebreed Ondernemen.