Dwingelderveld natter

Staatsbosheer neemt maatregelen tegen verdroging heide

Bezoekerscentrum Dwingelderveld - Nationaal-Park   Nieuws door

16 november 2007 Dwingeloo, Drenthe Staatsbosbeheer is in nationaal park Dwingelderveld begonnen met maatregelen te nemen tegen verdroging. Door de maatregel hoopt de natuurorganisatie dat zeldzame natuur zich hersteld.

De Drentse heide is eerste van 287 natuurgebieden in Nederland waar ingegrepen wordt. Daarmee wordt veertig procent van de verdroogde natuur natter. Vogels als wulp en veldleeuwerik en planten als zonnedauw en klokjesgentiaan moeten weer in grote getale te zien in het grootste aaneengesloten natte heidegebied in Noorwest-Europa. Veel natuurgebieden  kampen met een te lage grondwaterstand.

Bedreiging

Sinds de jaren '80 vormt verdroging een bedreiging voor de natuur. "Veel natuurgebieden hebben te kampen met een te lage grondwaterstand omdat zij bijvoorbeeld worden ontwaterd via sloten om ondermeer landbouwkundig gebruik mogelijk te maken", aldus Staatsbosbeheer. "Veel planten kunnen een lage grondwaterstand niet overleven, waardoor deze natuurgebieden niet de soortenrijkdom bieden die gewenst is."

Hersteld

Samen met Natuurmonumenten gaat Staatsbosbeheer het probleem aanpakken. In 2015 moeten de grondwaterstanden zijn hersteld. Het minister van landbouw stelt 390 miljoen euro beschikbaar voor het herstel van de natuurgebieden. Al sinds de jaren '80 en '90 wordt er naar een oplossing gezocht. Het plan Taskforce Verdroging moet een einde maken aan de verdroging van Nederlandse natuurgebieden. Veertig procent van de verdroogde natuur wordt daarmee aangepakt. Het Dwingelderveld is het eerste gebied waar maatregelen tegen verdroging genomen worden.

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 2007-11-15 14:47:42 - 977