Go China!

Go China! |  deel via WhatsApp | Redactioneel door

Vijf tentoonstellingen over China in Drents Museum en Groninger Museum

6 februari 2008 Groningen, Groningen China is 'hot'. Het land heeft een explosief groeiende bevolking en economie. Bovendien zijn alle ogen van de wereld dit jaar op China gericht, omdat daar de Olympische Spelen worden gehouden. Het Drents Museum in Assen en het Groninger Museum hebben onder de naam 'Go China!' vijf grote tentoonstellingen met oude en moderne kunst.

De bijzondere tentoonstellingen zijn tot het najaar van 2008 te zien in de twee musea. Het gaat om vijf verschillende exposities over archeologie, architectuur, avant-gardekunst en Chinese hedendaagse kunst.

Het Terracotta Leger van Xi'an

Het Drents Museum in Assen toont tot 31 augustus een bijzondere verzameling van levensgrote beelden uit het graf van de eerste Chinese keizer. De tentoonstelling heet 'Het Terracotta Leger van Xi'an' en laat naast veertien van deze beelden nog meer dan tweehonderd bijzondere voorwerpen uit de Qin en West-Han dynastie zien.

In de derde eeuw voor Christus liet de eerste keizer van China, Qin Shi Huangdi, een mausoleum bouwen in de buurt van de stad Xi'an. De graftombe werd gebouwd terwijl de keizer nog leefde. Qin liet zijn paleis bewaken door duizenden levensgrote voetsoldaten, ruiters met paarden, boogschutters en wagenmenners: het zogenaamde Terracotta Leger. Na zijn dood zou de keizer dan met al zijn kostbaarheden verder leven in het hiernamaals, onder bescherming van zijn eigen leger.

Een boerenzoon vond de beelden in 1974 bij toeval terug. Al snel bleek het een van de grootste archeologische vondsten van de twintigste eeuw te zijn. Miljoenen bezoekers gaan jaarlijks naar de vindplaats, die inmiddels op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. Op dit moment zijn ongeveer duizend van de levensgrote beelden opgegraven en gerestaureerd. Er liggen echter nog meer dan zesduizend soldaten onder een dikke laag aarde. Het keizerlijke graf is ook nog niet opgegraven.
De levensgrote beelden zijn indrukwekkend om te zien; de soldaten zijn allemaal anders en zijn vrij gedetailleerd gemaakt. Ook het vee (paarden, runderen) is op ware grootte nagemaakt.

Antieke bronzen

In het Groninger Museum zijn vier tentoonstellingen over China te zien, die elkaar overlappen. Van 2 februari tot 23 september is er de tentoonstelling 'Antieke bronzen - Meesterwerken uit het Shanghai Museum'. De expositie geeft een overzicht van de Chinese bronstijd vanaf de achttiende eeuw voor Christus tot en met de derde eeuw voor Christus. De vondsten (voedselvaten, wijnkruiken, waterkruiken, wapens en muziekinstrumenten) werden voornamelijk voor religieuze en traditionele ceremonies gebruikt. De tentoonstelling is te zien in het Starkpaviljoen van het museum.

Hedendaagse kunst

Ai Weiwei is een van de belangrijkste personen in de hedendaagse kunstwereld van China. De kunstenaar en architect heeft bijvoorbeeld de schetsen gemaakt voor het Olympisch Stadion dat nu wordt gebouwd. In het Coop Himmelblaupaviljoen van het Groninger Museum heeft Ai van 2 maart tot 23 november een solotentoonstelling.

New World Order

Een belangrijk deel van de tentoonstelling in het Groninger Museum gaat over het China van vandaag. Van 27 april tot 9 november is de expostie 'New World Order – Hedendaagse Installatiekunst en fotografie' te zien. In deze tentoonstelling krijgen schilderkunst, video's, installaties, performance en fotografie een plaats. Er staat bijvoorbeeld een zeecontainer opgesteld, waar allerlei producten ('made in China') uitrollen.

Tekens aan de wand

De moderne kunst begon in China eind jaren tachtig. De Chinese avant-garde heeft grote invloed gehad op hoe de kunstwereld er nu uitziet in China. Veel van de moderne kunst valt nog steeds binnen het realisme, dat door de Chinese overheid wordt gepropageerd. Deze tentoonstelling is van 23 maart tot 29 oktober te zien.

Prijzen en tijden

Het Drents Museum is op van dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Een kaartje kost € 8,- voor volwassenen, € 6,- voor studenten, 65+'ers en houders van een CJP. Met een museumkaart is de entree € 2,-.

Het Groninger Museum is ook van dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdagavond is het museum bovendien tot 22.00 uur te bezoeken. Een entreekaartje geeft toegang tot het hele museum, dus aan alle tentoonstellingen die op dat moment te zien zijn. Een kaartje kost € 10,- voor volwassenen, € 9,- voor studenten, 65+'ers en houders van een CJP. Met een museumkaart is de entree € 2,-.

Kijk ook bij...

1 reactie

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 2008-02-04 12:39:03 - 6918