Limburgers roken zware pijp

Het Domein |  deel via WhatsApp | Redactioneel door

Tentoonstelling 'Tabee Tabak' over de Limburgse tabaksindustrie

10 maart 2008 Sittard, Limburg Roken is heel lang de normaalste zaak van de wereld geweest. In het jaar dat roken word verboden in de Nederlandse horeca, houdt museum Het Domein in Sittard een tentoonstelling over roken.

In de naam van de expositie, 'Tabee Tabak', klinkt een meewarige klank; tabee, vaarwel. In de laatste jaren is roken steeds meer in de ban gedaan. Enerzijds is dat natuurlijk goed voor de volksgezondheid, maar anderzijds gaat hierdoor de eens zo bloeiende pijp- en sigarenindustrie van de regio verloren, vreest museum Het Domein. In Beek, Maastricht, Tegelen en Weert verkochten marskramers en arme Limburgse gastarbeiders tabak en andere rookbenodigdheden.

Pruimende mijnwerkers

De tabaksindustrie wordt in de tentoonstelling niet verheerlijkt, maar ook niet vergald. Het Domein wil geen oordeel geven over roken, maar blikt terug op jaren van regionale handel en tabakgebruik in Limburg. In de tentoonstelling gaat veel aandacht naar het Rijke Roomse Leven (weldoorvoedde pastoors met hun eeuwige sigaren), de bedevaartspijpen, pruimende mijnwerkers en het plaatselijke verenigingsleven.

De tentoonstelling is van 8 maart tot 29 juni te zien in museum Het Domein in Sittard.

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 2008-03-07 11:02:47 - 1736