Bijbel voor kinderen

Bijbelmuseum |  deel via WhatsApp | Redactioneel door

Kinderbijbel: van lesboekje tot prachtig geïllustreerd verhalenboek

9 december 2009 Naarden, Noord-Holland De Bijbel, niet het makkelijkste boek om te lezen. Voor volwassenen al een flinke kluif, maar voor kinderen helemaal moeilijk te begrijpen. Om ook de kleintjes naar het woord van God te leiden zijn er heel wat kinderbijbels geschreven. Van strenge, weinig kindvriendelijke uitgaves tot de rijk geïllustreerde boeken van nu. In het Comenius Museum is een expositie te zien van de ontwikkeling van de kinderbijbel in Nederland.

Honderden kinderbijbels

Tegenwoordig bevat een kinderbijbel vaak meer plaatjes dan tekst, maar vroeger was dat wel anders. Willem van der Meiden, theoloog en journalist, deed onderzoek naar de ontwikkeling van kinderbijbels. Zelf heeft hij thuis bijna 600(!) kinderbijbels op de boekenplank staan. De alleroudste, die hij bij zijn onderzoek vond, komt uit 1640. Dit boekje leest niet echt lekker weg. Het is een soort lesboekje met vragen en antwoorden. Kinderen moesten in die tijd de Bijbel uit hun hoofd kennen. Later werd dit anders en werden de kinderbijbels steeds meer in kindertaal geschreven. In totaal zijn er in Nederland bijna 900 kinderbijbels uitgebracht. Willem van der Meiden is vrijdag gepromoveerd op zijn onderzoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Hoge verkoopcijfers

Dat steeds minder mensen naar de kerk gaan heeft geen invloed op de productie van kinderbijbels. Bijna de helft van alle kinderbijbels is na 1970 uitgebracht. Ook mensen die niet naar de kerk gaan kopen boeken met bijbelverhalen. Op die manier krijgen de kinderen iets mee van de geschiedenis van de Nederlandse samenleving, die voornamelijk door het christelijke geloof gevormd is. De best verkochte kinderbijbel aller tijden is het 'Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis' door Anne de Vries. Over de hele wereld zijn zes miljoen exemplaren van deze bijbel verkocht! Verkoopcijfers waar de meeste schrijvers alleen maar van dromen. Ook bekend zijn de bijbels van W.G. van de Hulst. Benieuwd wat het verschil is tussen de gewone tekst en een de tekst uit een kinderbijbel? Lees hier het verhaal van Adam en Eva.

Van de Statenvertaling naar...

De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten; Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

...begrijpelijke tekst voor kinderen

'Eva,' zei de slang, is het heus waar dat je niet van alle vruchten van de tuin mag eten?' 'Ja, dat is zo,' antwoordde Eva. 'Van de vruchten van deze boom mag ik niet eten. God heeft gezegd dat ik niet mag blijven leven als ik het doe.' 'Kom, kom!', zei de slang. 'Geloof je dat echt? Ik zal je wat anders zeggen. Er zal je niets overkomen. Ik weet waarom God het verboden heeft.' 'Waarom dan?', vroeg Eva nieuwsgierig. 'Als je van deze vruchten proeft, word je even wijs als God zelf. En dat wil Hij niet.' 'Heus?', vroeg Eva. Zij keek naar de verboden vruchten. Het was net alsof zij riepen: 'Pluk me toch!' Wat was het opeens stil! Het windje woei niet meer, de vogels zongen niet. Alles scheen te wachten op wat Eva doen zou. Toen strekte Eva haar hand uit. Zij plukte de vrucht! Zij beet erin! Toen werd zij bang. Daar kwam Adam aan. 'Adam!' riep zij, Kom hier! Proef ook! Dan word je net zo wijs als God!' Adam zei niet: 'Dat mag toch niet!' Hij zei niets. Hij at ook. Net als Eva. (Tekst uit: Bijbelse verhalen voor jonge kinderen door D.A. Cramer-Schaap)

Expositie

De expositie 'De geschiedenis van Nederlandse kinderbijbel' laat een deel van de collectie van Willem van der Meiden zien. Ook zijn er oude schoolplaten, maquettes en illustraties te zien van Johan Isings, een bekende bijbelillustrator. Ga het zelf bekijken in het Comenius Museum in Naarden!

'De geschiedenis van Nederlandse kinderbijbel',
Comenius Museum Naarden
10 december 2009 tot 22 juni 2009

Toegangsprijs: €5,70 voor volwassenen en €3,- voor kinderen.
Lees meer over de Bijbel en cultuur op DagjeWeg.NL.

Kijk ook bij...

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 2009-12-09 15:11:20 - 1549