Op rooftocht met uilen

Natuurmuseum Fryslân |  deel via WhatsApp | Redactioneel door

Alles over uilen in het Natuurmuseum Fryslân

7 april 2010 Natuur Leeuwarden, Friesland Overdag slaapt hij, maar 's nachts ontpopt de uil zich als een wrede jager. Muisjes zijn niet veilig voor de grote klauwen; zelfs niet in het pikkedonker. In het Natuurmuseum Fryslân staat de uil centraal in de expositie Nachtbrakers, alles over uilen. Stap binnen en vlieg mee met de kerkuil door de duistere nacht.

Recht vooruit met beide ogen blikt de uil de wereld in. Als enige vogel heeft de uil de ogen naar voren staan, waardoor hij dieptes beter in kan schatten en een breed gezichtsveld heeft. Dit is erg belangrijk voor het jagen in het donker. Het Natuurmuseum onthult deze en andere feiten in het eerste deel van de tentoonstelling. Alles over het leven van de uil; van het dagelijkse menu tot het broeden en de braakballen is hier te zien. Wat nestelen betreft zijn uilen maar gemakzuchtige dieren. Ze maken niet zelf een nest, maar leggen hun eieren in verlaten nesten van andere vogels. Hun bedje ligt gespreid...

Ondanks deze comfortabele nestvoorziening heeft de uil het niet bepaald gemakkelijk in ons land. Maar liefst vier verschillende soorten uilen staan op de Rode Lijst van beschermde vogelsoorten. De populatie van de ransuil, de kerkuil, en de steenuil is kwetsbaar. De velduil is zelfs ernstig bedreigd. In de tentoonstelling is de bescherming van de uilen dan ook een belangrijk onderwerp. Bezoekers worden bewust door onderzoek naar de oorzaak van de teruglopende uilenstand en de uilenopvang.

Gevangenschap

Is het een oplossing om de uilen dan maar in gevangenschap te houden? In het wild worden ze slechts drie jaar oud, maar onder de hoede van mensen leven ze langer. En hoe denken we over uilen in shows? Deze discussie wordt in Leeuwarden aangezwengeld. Het is dus wel de bedoeling dat bezoekers zelf een mening vormen over de levensbedreigende situatie van enkele vogelsoorten.

Behalve al deze serieuze zaken is de tentoonstelling vooral erg leerzaam. Alle soorten uilen die in Nederland voorkomen passeren de revue. Ook de eenzame dwaalgasten zoals de ruigpootuil, de oehoe en de dwerguil zweven de tentoonstelling binnen. De grootste, de kleinste en alles daartussenin; een groot deel van de 190 soorten is vertegenwoordigd. Kom erachter waar ze leven en hoe ze jagen. Een uil kan zelfs bij complete duisternis zijn prooi vinden!

Uilensafari

Ga mee op uilensafari op zoek naar bosuilen of om kerkuilen te ringen. Rondom de tentoonstelling Nachtbrakers, alles over uilen wordt van alles georganiseerd. In de zomermaanden mogen kinderen braakballen uitpluizen en op zondagmiddag zijn er lezingen over de uil. Op 10 september is het een speciale dag: Uilendag! De hele dag staat in het teken van de vogel met diverse lezingen.

Kinderactiviteiten

Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naar toe? Dit keer niet naar Fabeltjesland! Kinderen speuren in het Natuurmuseum naar muizenkaartjes met vragen. Wie weet het antwoord? Digitaal braakballen uitpluizen, een quiz en een ontmoeting met beroemde uilen zoals Meneer de Uil en Hedwig uit de Harry Potter films. De tentoonstelling is erg leuk voor kinderen. Ze komen ogen en oren te kort in de Uilenvlucht, waar ze een jagende kerkuil ontmoeten. Ook geschikt voor volwassenen!

'Nachtbrakers, alles over uilen',
Natuurmuseum Fryslân
20 maart tot en met 19 september 2010

Toegangsprijs: €6,- voor volwassenen en €4,50 voor kinderen.
Een dagje in de natuur?

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 2010-04-06 15:30:59 - 1170