Amelander dialect nog lang niet verdwenen

 deel via WhatsApp | Nieuws door

Veel jongeren houden het dialect in leven

7 april 2010 Cultuur Nes, Friesland Wie op vakantie gaat naar Ameland, merkt dat de inwoners gewoon Nederlands praten. Toch wordt het Amelander dialect door een meerderheid van de Amelandse bevolking gesproken.

Door de honkvastheid van de Amelanders en de sterke identiteitsbehoefte is het dialectgebruik op het eiland erg hoog. Dit concludeert sociolinguïst Mathilde Jansen. Zij deed onderzoek naar het Hollands-Friese dialect en promoveert in april aan de Vrije Universiteit.

Jansen onderzocht het dialectgebruik van zestig geboren en getogen Amelanders. Daarnaast nam ze gesprekken op tussen twee of drie dialectsprekers. 98,3 procent van de geïnterviewden spreekt vloeiend Amelands. Uit een enquête die Jansen afnam op een middelbare school op Ameland bleek dat 87,9 procent van de jongeren dagelijks Amelands of een combinatie van Amelands en Nederlands sprak.

MSN en sms'jes

Grappig genoeg is het Amelander dialect een soort jongerentaal op Ameland. Zo gebruiken Amelandse jongeren het dialect niet alleen als spreektaal, maar ook tijdens het gebruik van nieuwe media. Zo worden er veel sms'jes gestuurd in het Amelander dialect en ook op MSN is het dialect vaak terug te vinden.

Jansen vond daarnaast nog een verschil in uitspraak tussen oost en west. De mannen kiezen vaak voor het authentieke westerse accent, terwijl vrouwen kiezen voor de oosterse uitspraak.

Amelanders zijn evenwichtige tweetaligen, concludeert Jansen. Met toeristen en mensen van de vaste wal spreken ze Nederlands. Als Amelanders onder elkaar zijn, spreken ze Amelands.

Een dagje weg naar Ameland? Neem een kijkje in het historische raadhuis van Buren. Ook het bezoeken van Vuurtoren Bornrif is aan te raden. En zeehonden zien? Ook dat kan op Ameland!

Kijk ook bij...

1 reactie

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 2010-04-07 08:57:46 - 307