Kunst van hier tot ginder

Kijk op deze site om alles over de kunstroute te weten te komen. |  
Redactioneel door

Kunstroute door het buitengebied tussen Lettele, Okkenbroek en Bathmen

16 juni 2005 Deventer, Overijssel Dit jaar wordt er een midzomerfietstocht gehouden op 18 en 19 juni. Het is een kunstroute door het buitengebied van Deventer. De midzomerfietstocht is bijzonder, omdat er een interessante combinatie gemaakt is van kunst, cultuur en natuur. De fietstocht gaat door het groene, glooiende landschap met de daarbij passende boerderijen en dorpen.

Langs de fietsroute zijn op diverse locaties werken van kunstenaars uit de brede regio te bezichtigen. Vaak is de kunstenaar zelf aanwezig. Onderweg worden ook enkele theaterproducties opgevoerd, vaak in samenwerking met het publiek. Deze midzomerfietstocht is een project van de Evenementen Vereniging Okkenbroek, met steun van De Leeuwenkuil, Centrum Beeldende Kunst Deventer, Afd. Plattelandstoerisme VVV Deventer, Instituut Natuur en Milieueducatie (IVN) en St.IJssellandschap gesteund door een groep vrijwilligers. Daarnaast hebben een groot aantal subsidieverstrekkers en sponsoren het evenement financieel ondersteund. De eigenaren van de panden en percelen werken geheel belangeloos mee aan deze kunstfietsroute.

Een paar eeuw geleden was het buitengebied van Deventer overwegend moeras en zandgronden begroeit met heide. Dorpen waren er nauwelijks. Her en der verspreide keuterboeren met als voornaamste bron van inkomsten het hoeden van schapen. Naar verloop van tijd werd de economie beter en begon men met de ontwikkeling van akkers en weilanden. Als afscheiding werden de meidoorn en wegedoorn gebruikt. Met de daartussen groeiende bomen leidde dit tot het voor Salland zo typerende coulisselandschap. Rond 1870 is het prikkeldraad ontwikkeld. Het gebruik ervan is na de eerste wereldoorlog snel toegenomen, waarna de boeren stopten met het planten van hagen, die veel onderhoud vroegen. Poelen, soms ook waterputten waren in de weiden aanwezig als drinkwater voor het vee. Coulisse is ook een beweegbaar zijstuk van het toneeldecor. Waarbij achter de coulissen suggereert, dat iets niet publiek, of zelfs geheim is.

Opstapplaatsen: Parkeerplaatsen voor auto’s (tevens is hier de fietsroute gratis beschikbaar) Okkenbroek: Noordkant dorp aan de Oerdijk Oude Molen: bij de Molen De Leeuw Routebeschrijving: De route is op de dag zelf gratis beschikbaar bij de hierboven genoemde opstapplaatsen. De route is vanaf 1 juni verkrijgbaar op de gebruikelijke folderposten zoals de ANWB/VVV Deventer, bibliotheken, CBK Deventer etc. Ook staat de route vanaf die datum op de website: www.kunstvanhiertotginder.nl Op elke willekeurige plaats kan gestart worden met de fietstocht. Service: Tijdens de fietsroute is er een bandenplakservice aanwezig. Voor EHBO en pech onderweg is er dit weekend een speciaal telefoonnummer beschikbaar: 06-23525731.

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 2005-06-16 15:23:02 - 2530