Terug van weggeweest: Neanderthalers in Europa

Adres, openingstijden en routebeschrijving van het Drents Museum Redactioneel door

archief oud artikel 10 juli 2006 Assen, Drenthe Deze zomer overheersen de Neanderthalers het Drents Museum in Assen. In de tentoonstelling 'Neanderthalers in Europa' zetten meer dan twintig levensechte figuren hun dagelijkse leven voort. Samen met verschillende dieren en originele voorwerpen vertellen zij het verhaal van het dagelijks leven van deze uitgestorven mensensoort. De tentoonstelling is van 15 juli tot en met 29 oktober te zien.

'Neanderthalers in Europa' toont de mens achter de voorwerpen en laat zien hoe zij werktuigen maakten, op jacht gingen en hoe zij lachten, huilden en speelden. Door de opstelling van de tentoonstelling kunnen bezoekers ongehinderd tussen groepjes Neanderthalers door wandelen om hun bezigheden te observeren. In die omgeving lopen ook verschillende dieren rond, zoals een holebeer, een oerrund, muskusossen en hyena's. De tentoonstelling is aangevuld met een aantal originele voorwerpen, beenderen en vondsten uit Noord-Nederland.

Mysterieus

De Neanderthalers leefden tussen de 150.000 en 30.000 jaar geleden, verspreid over Europa en het Midden-Oosten. Zij waren niet onze voorouders. Totdat zij verdwenen, woonden de Neanderthalers en Homo Sapiens, de soort waartoe wij behoren, wel ongeveer 10.000 jaar lang naast elkaar in hetzelfde gebied. De Neanderthalers zijn daarna op mysterieuze wijze verdwenen. Zo'n 150 jaar geleden kwamen uit een steengroeve bij Düsseldorf in Duitsland de eerste beenderen van de uitgestorven mensensoort te voorschijn. De vindplaats, het Neanderthal, gaf de mensen hun naam: homo neanderthalensis of Neanderthaler.

Onderzoek

Deze tentoonstelling is de eerste grote overzichtstentoonstelling over de vroegste Europese prehistorische cultuur in Noordwest Europa. Het onderzoek naar de Neanderthalers is de twee afgelopen decennia wereldwijd in een grote stroomversnelling geraakt. Het leverde een nieuw beeld op van de eerste mensen in onze regio. De tentoonstelling laat de resultaten van het onderzoek op een bijzondere manier zien. 'Neanderthalers in Europa' is gerealiseerd door het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, België, waar het van 2003 tot 2005 meer dan 145.000 bezoekers trok. Het jaar 2006 is in Duitsland uitgeroepen tot jaar van de Neanderthaler.

Foto's: © Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 10 juli 2006 - 3214