Huis met de Kogel
Huis met de Kogel

Het Huis met de Kogel in de Appelsteeg in Alkmaar is om twee redenen bijzonder. Ten eerste is het een van de twee overgebleven houten huizen in de stad. Het pand valt door de groene houten geven behoorlijk op. Maar toch is het tweede feit nog opvallender. Links tegen de gevel zie je namelijk een kanonskogel hangen. Het huis - wat toen waarschijnlijk pas gebouwd was - werd tijdens het Beleg van Alkmaar geraakt door een Spaanse kanonskogel. Het verhaal wil dat de kogel dwars door de gevel ging. Jan Arendszoon, de toenmalige bewoner van het huis, bleef ongedeerd samen met zijn gezin. Een bewaarde rekening van de herstelkosten is het bewijs van de inslag. Wie het pand goed bestudeert ziet dat het huis naar boven toe steeds breder wordt. De begane grond had dus het kleinste oppervlakte en dat betekende minder belasting betalen voor de eigenaar.

Huis met de Kogel