Het Hernhutter Huis
Het Hernhutter Huis

Het Hernhutter Huis werd opgericht door de Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap. Het doel? Om in het museum mensen mee te nemen in de historie van de gemeente en het zendingswerk. Bewonder hier tentoonstellingen en volg rondleidingen om meer te leren over de geschiedenis van de zogenoemde Hernhutters. De leden van de Evangelische Broedergemeente hebben als bijnaam Hernhutters maar worden ook wel Moravische broeders genoemd.

Het Hernhutter Huis