1

Vischpoort
Vischpoort

Door de Vischpoort brachten de vissers vroeger hun vangst binnen, wat vervolgens naar de visafslag ging. Door dezelfde poort verliet de verkochte vis Harderwijk weer naar een volgende bestemming. Sinds 1673 is de Vischpoort de enige stadspoort van Harderwijk. Daarvoor had de stad vijf stadspoorten: twee aan de kant van de voormalige Zuiderzee en drie aan de andere kant. Wie nu door de Vischpoort Harderwijk in loopt komt op de Vischmarkt. Aan dit gezellige plein zijn verschillende restaurants gevestigd. Naast de Vischpoort ligt de Strandboulevard, die langs een stuk van de oude stadsmuur voert.

Vischpoort