Regionaal Natuurmuseum Westflinge

Het Regionaal Natuurmuseum Westflinge is gesloten. Regionaal Natuurmuseum Westflinge vertelt het verhaal over de historie van West-Friesland, vanuit het voormalige raadhuis van Sint Pancras.

Het museum behandelt verschillende thema's, bijvoorbeeld 'Vlinders en insecten uit Nederland en de gehele wereld'. Een diaprogramma en film vertellen meer over deze dieren. Maar er zijn ook diverse (wissel)exposities over schelpdieren, ijstijddieren, mineralen en historische vogelfotografie.

Duizenden jaren waren er nodig om de kuststreek van West-Friesland zijn huidige vorm te geven. Ook over deze ontstaansgeschiedenis verhaalt het museum. Het museum heeft een speurtocht en een educatieve jeugdhoek voor kinderen.