Natuurgebied Delta Schuitenbeek & Vogelkijkhut
Natuurgebied Delta Schuitenbeek

Tussen jachthaven Nulde en de Nijkerkersluis, parallel aan de oude Zuiderzeedijk, ligt sinds enige jaren het prachtige natuurgebied Delta Schuitenbeek. Vele watervogels vinden er hun voederplaats. Binnen het gebied zijn kleine eilandjes aangelegd en er groeien honderden verschillende planten. Het natuurgebied aan het water biedt vogels als de aalscholver, fuut en nijlgans de kans tot leven, en de mens een kans om tot rust te komen.

Natuurgebied Delta Schuitenbeek & Vogelkijkhut