1

Grote of Onze Lieve Vrouwekerk Tholen
Grote of Onze Lieve Vrouwekerk Tholen

Naar de geschiedenis van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk blijft het gissen, maar waarom in het verleden wroeten wanneer het heden de moeite al waard is? Rond de kerk staan ruim honderd grafzerken van stille getuigen van haar geschiedenis.

De oudste grafzerk dateert van 1421. In het noordportaal van de kruiskerk, die gebouwd is in Brabants Gotische stijl, zijn mummies ondergebracht van leden van het geslacht Vrijberghe, die in de zeventiende en achttiende eeuw deel uit maakten van het stadsbestuur. Deze mummies zijn niet te zien voor publiek, maar spreken wel tot de verbeelding. Op het huidige orgel, gemaakt voor de Galileërkerk in Leeuwarden, staan drie beelden die geloof, hoop en liefde symboliseren. In de kerk draait tijdens de openstelling een film over de ontstaansgeschiedenis.

Grote of Onze Lieve Vrouwekerk Tholen