De Slag om Bourtange

De Slag om Bourtange

Eens in de twee jaren wordt de Slag om Bourtange door honderden Re-enactors (acteurs) nagespeeld. Onze kennis van het verleden is een afgeleide kennis. Het is nooit de geschiedenis zelf, die wij zien, maar slechts het „beeld“. In Bourtange echter, kun je met eigen ogen de geschiedenis zien herleven.

Het is een fascinerend schouwspel met een lange traditie, op een unieke plek, die u meegemaakt moet hebben. Nergens ter wereld is een vesting waar de entourage zo dicht bij de historie komt, dat men zich werkelijk in de periode van de 80-jarige oorlog waant.

In de glorietijd van Bourtange gold, dat de partij die de vesting beheerste ook het omringende land beheerste en dat is het uitgangspunt van onze Slag.

Het is 1640 en de Spaanse troepen hebben de vesting ingenomen, maar de Hollanders hebben plannen om de vesting te heroveren. Of ze dit lukt???

De Slag is een groots, visueel spektakel, waarbij het publiek continu verrast wordt. Meer dan 400 deelnemers, 27 kanonnen en honderden musketten zorgen voor een ongeëvenaard schouwspel, compleet met kampementen en het burgerleven van toen. Als de legers op volle oorlogssterkte zijn gebracht en ten strijde trekken, hoort men, tijdens de Slag, het vloeken der soldaten en de rauwe stem van de bevelhebbers klinken.

Vanaf vrijdag 5 juni marcheren er al soldaten uit de 80-jarige oorlog in en om de vesting.

Naast de Slag worden er allerlei schermutseling nagespeeld, geheel in stijl van de 80-jarige oorlog, met veel humor en spektakel, waarbij de grenzen van onze eigen fantasie bepalen hoe het werkelijke historische leven zich afspeelde.

De Slag om Bourtange

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.