Mini expositie 'Meer dan je situatie'

Mini expositie 'Meer dan je situatie'

Hoe doorbreek je de stigmatisering rond de bewoners van het Leger des Heils? Met de fotoserie ‘Meer dan je situatie’ legt de Maastrichtse fotograaf Joris Hilterman (1993) het accent op de mens achter zijn of haar situatie. Geïnspireerd op het project van Jan Sitvast, (hoogleraar Hogeschool Utrecht) genaamd ‘Kijk mij nou’. Hierbij is fotografie ingezet als een herstelgerichte methodiek bij psychiatrische patiënten.

Met ‘Meer dan je situatie’ wilt Joris benadrukken dat elke bewoner van het Leger des Heils een eigen persoonlijkheid heeft. Aan de hand van portretten verbeeldt hij dat het onmogelijk is om de bewoners onder één noemer weg te zetten. De serie is dan ook bedoeld als een uitnodiging, een manier om voorbij eigen vooroordelen te kijken. Het geven van een ander perspectief kan volgens hem bijdragen aan de destigmatisering rondom de bewoners. Juist door de bewoners met zo min mogelijk context te portretteren, hoopt hij vooral de mens te laten zien. Zowel aan de kijkers als de bewoners zelf. Elke bewoner heeft dan ook een afdruk gekregen van zijn of haar portret.

Joris stelt ook dat zijn kijk is veranderd: “Ik was bevooroordeeld over de bewoners van het Leger des Heils. Maar door het contact met de mensen die daar wonen, zijn veel van deze vooroordelen veranderd of verdwenen. Hoewel vooroordelen hebben misschien iets natuurlijks is, geloof ik dat het altijd goed is om te kijken of deze terecht zijn.”

Tekst: Bran Martens

Locatie: binnenvitrine in de hal

Mini expositie 'Meer dan je situatie'

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.