Verschillende Kanten van Gender

Verschillende Kanten van Gender

Op 28 januari 2020 opent wethouder Grete Visser om 16 uur in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis de tentoonstelling 'Verschillende Kanten van Gender' van fotograaf Frans A.M. Eppink. De tentoonstelling breekt een lans voor alle vormen van gender en ondersteunt hiermee de verklaring van Nikkie Tutorials (de Jager) in de afgelopen week.

De tentoonstelling laat u kennis maken met verschillende verschijningsvormen van mensen, zowel uiterlijk als innerlijk, die niet direct in het traditionele hokje vrouw of man passen.

Een test laat de gender van de bezoeker zelf zien. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt ook getoond hoe (het denken) over gender veranderde in de loop der tijd. Gender is een door tijd, cultuur en religie beïnvloed fenomeen.

De natuur speelt met variaties, waardoor elk mens een zogenoemde vrouwelijke en mannelijke kant heeft, deze gaan dwars door gendergrenzen heen.

Hopelijk levert de 'Verschillende Kanten van Gender' meer begrip voor diversiteit.

Verschillende Kanten van Gender

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.