Tweede Wereldoorlog, bevrijding en wederopbouw

Tweede Wereldoorlog, bevrijding en wederopbouw

Vanaf donderdag 2 juli 2020 zijn bij Museum Smedekinck in Zelhem twee exposities – de één in De Schure en de andere in De Stal van het museum – over de Tweede Wereldoorlog, bevrijding en wederopbouw in de voormalige (plattelands)gemeente Zelhem te zien.

In De Schure van het museum is t/m zondag 2 augustus, bij grote belangstelling een week langer, de unieke expositie “Zelhem - 75 jaar vrijheid” te zien. Er worden voorwerpen tentoongesteld, maar ook veel foto’s en er worden (video-)films vertoond. Mede-organisator Bert Schieven, die alles over de oorlog in Zelhem en omgeving kan vertellen, is tijdens openingstijden in principe altijd aanwezig. Pronkstuk van de expositie is een Willys MB Jeep, het voertuig dat als het “icoon” van de Amerikaanse strijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog wordt beschouwd. Verder zijn er zo´n 30 authentieke uniformen, waaronder enkele zeer zeldzame, te zien. Er is ruim aandacht voor de luchtaanvallen op Zelhem en Halle, waarbij 13 dodelijke slachtoffers vielen. Verder worden ook de tijd van de werkverschaffingsprojecten eind jaren dertig en de Indiëgangers belicht.

De expositie in De Stal is wat langer te bezichtigen, namelijk t/m 20 augustus. Deze heeft als titel “75 jaar Bevrijding en Wederopbouw”. Terwijl de tentoonstelling in De Schure vooral over de oorlog gaat, is er in De Stal meer aandacht voor de bevrijding en wederopbouw in de jaren 1945 tot 1965 (de nieuwe tijd). Aan de hand van ruim 200 foto’s krijgt de bezoeker een indruk van hoe die zich na de oorlog in Zelhem en omgeving ontwikkelde. De bouw en beschrijving van de woonwijken in Zelhem, de wederopbouw van de dorpskern na het bombardement, de industrie en het buitengebied komen allemaal in deze fotopresentatie aan bod. Alles moest anders, lichter en ruimtelijke worden, terwijl er in de eerste naoorlogse jaren nog geen waterleiding, riolering of aardgas was. Daarom hadden de woningen in de eerste nieuwbouwwijken ook geen douche en wasten de mensen zich bij de pomp in de keuken. Ook daarvan zijn foto’s te zien. Bijzonder zijn de tekeningen van groep 8 van de Meeneschool, met als onderwerp de Roma en Sinti in de Tweede Wereldoorlog. Van cursisten van De Boerderij (Zelhem) worden een vijftal schilderijen en een houtsculptuur met als thema “75 jaar bevrijding” tentoongesteld.

Indrukwekkend is de documentaire, die elk uur opnieuw op De Daele van het museum wordt vertoond en waarin Zelhemmers, die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, hun verhaal vertellen.
Reserveren is, vanwege het beperkte aantal bezoekers dat mag worden toegelaten, wenselijk. Dit kan via het uitsluitend voor reserveringen te gebruiken telefoonnummer 06-41857112 of per e-mail (reserveren@museumsmedekinck.nl). Met de pinpas betalen heeft de voorkeur.

Tweede Wereldoorlog, bevrijding en wederopbouw

onbekend