Delft

Delft

Het Benedictio IV project zal 50 kunstwerken van 18 vooraanstaande kunstenaars uit Guyana, Frans Guyana en Suriname tonen en heeft als doelstelling de bewustwording en de educatie ten aanzien van de noodzaak tot behoud en bescherming van het Amazone regenwoud, haar bio diversiteit en inheemse gemeenschappen en haar relevantie met betrekking tot het wereldklimaatevenwicht te vergroten. 10 procent van de inkomsten van dit project is bestemd ter donatie aan de Amerindiaanse inheemse gemeenschap in Suriname.

Delft

Natasha Knoppel Art Galleries

Delft

Natasha Knoppel Art Galleries

Delft