Sophie Lee - Zi-wzih-Zi-wzih-OO-OO-OO

Sophie Lee - Zi-wzih-Zi-wzih-OO-OO-OO

Verkenningen rond technologie en sciencefiction staan centraal in de tentoonstellingen Fertile Ghosts van Ann Lislegaard en Zi-wzih-Zi-wzih-OO-OO-OO van Sophie Lee bij het Kunstfort bij Vijfhuizen. Van 27 september t/m 13 december 2020.

De samenhang tussen stem, technologie en belichaming staat centraal in het onderzoek van Sophie Lee. Met haar research poogt de kunstenaar feministische verbanden te achterhalen en het idee van een culturele echo voor te leggen. Ziwzih-Ziwzih-OO-OO-OO is een multikanaal video-installatie waarin personages uit verschillende historische momenten samenkomen: de uitvinder van de telefoon Alexander Graham Bell, zijn dove vrouw Mabel, de Furies uit de Griekse mythologie, een spiritueel medium en een stem zonder lichaam.

Deze stem opereert soms met de afstandelijkheid van een traditionele voice-over, andere keren interageert ze met het verhalende weefsel van de film, waarbij ze het personage van de geest aanneemt. De dialoog bestaat uit een dicht netwerk van citaten van o.m. Anne Carson, Wayne Koestenbaum, de film The Craft, Pythagoras en Pierre Schaeffer in 1996. De performers worden tijdens dit discours gebruikt als interfaces om andere stemmen te kanaliseren, waarbij wordt onderzocht hoe herhaling, echos en feedbackloops inherent zijn aan de verhalen die we construeren over zowel de toekomst als het verleden. De tentoonstelling breekt het verhaal open en biedt een multi-zintuiglijke ervaring.

De fortruimte keert terug in scnes uit de video; zo wordt het Kunstfort gepositioneerd als de liminale ruimte van het medium, geheel buiten temporale restricties, bevrijd van geschiedenis. De soundtrack is geschreven door techno-artiest Shelley Parker.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het Kunstfort wordt ondersteund door Gemeente Haarlemmermeer en het Mondriaanfonds.

Sophie Lee - Zi-wzih-Zi-wzih-OO-OO-OO

Foto geüpload door gebruiker Stichting Liniebreed Ondernemen.