Dearest Y


Dearest Y

Curator: Fadwa Naamna
Kunstenaars: Kristina Benjocki, Yasmim Salim Flores, Cecilia Jonsson, Csilla Klenyánszki, Esther Kokmeijer, Irene Lusztig, Emmeline de Mooij, Ghinwa Yassine

Wat is de positie van het moederschap in onze huidige samenleving en haar instituten? Welke waarde wordt er aan het moederschap gehecht? Als godin, heilige eenheid of symbool van kracht: de moederfiguur werd van oudsher altijd lovend bezongen. En hoewel een moederfiguur direct of indirect in ieders leven betrokken is, lijkt het moederschap in de hedendaagse maatschappij structureel aan marginalisering onderhevig. Wat hier onder andere aan ten grondslag ligt is het diepgewortelde idee dat het moederschap, zoals ook andere feministische thema’s, als een individuele kwestie wordt gezien — of zelfs als een mentale conditie die therapie vereist. In onze huidige hyper-kapitalistische samenleving wordt dat denkbeeld des te problematischer door de dubbele last die bij moeders op de schouders komt te liggen: naast het baren van kinderen en de onbetaalde huishoudelijke zorgtaken, zoals die vaak tot de taak van de moeder gerekend worden, wordt van hen ook verwacht deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

De tentoonstelling Dearest Y is geïnspireerd op de notie the personal is political (“Het persoonlijke is politiek”); een feministische strijdkreet uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw die de samenhang benadrukt tussen enerzijds de persoonlijke ervaringen met het moederschap, en anderzijds de bredere sociaal-economische en politieke context. Dearest Y toont schilderijen, videokunst, textiel en installaties. Samen schetsen deze kunstwerken een breder beeld van hoe de subjectieve ervaringen met het moederschap weerspiegeld worden in en samenhangen met de publieke structuren eromheen.

Dearest Y

Cecilia Jonsson in collaboration with Rodrigo Leite de Oliveira, HAEM, 2016. Photography: Signe Tørå