Fietsen langs de Vogelboulevard - De Marel, Texel

Fietsen langs de Vogelboulevard - De Marel, Texel

Tijdens een fietstocht van 3 uren vanuit natuurcentrum De Marel gaan wij op zoek naar rustende steltlopers en sterns aan de oostkant van Texel. Tijdens een fietstocht van 3 uren vanuit natuurcentrum De Marel gaan wij op zoek naar rustende steltlopers en sterns aan de oostkant van Texel..

Onder begeleiding van een enthousiaste gids maak je een fietstocht langs de Vogelboulevard, de oostkant van Texel. Vanuit Natuurcentrum De Marel fietsen wij, via het pittoreske dorpje De Waal en de omliggende polders, naar de Vogelboulevard en bezoeken natuurgebied Nieuw Buitenheim. Bij deze eerste stop nemen wij genoeg tijd om diverse broedende sterns (visdief, noordse stern en dwergstern) en foeragerende steltlopers van nabij te bekijken. Wij volgen de waddendijk in noordelijke richting langs natuurgebieden en hoogwatervluchtplaatsen Zandkes, Minkewaal en het Wagejot. Afhankelijk van het getij op de Waddenzee rusten hier rosse grutto’s, bontbekplevieren en bonte strandlopers. In het Wagejot bevindt zich ook een grote broedkolonie grote sterns. Het continu roepen van de vogels en de vluchten naar de Waddenzee, waar de vogels foerageren, zorgt voor een prachtig schouwspel.Tijdens de excursie kun je kosteloos gebruik maken van een kwalitatief goede leenverrekijker.Wij sluiten de excursie af in natuurcentrum De Marel met een kop koffie of thee.

Fietsen langs de Vogelboulevard - De Marel, Texel

Fietsen langs de Vogelboulevard - De Marel, Texel | Foto geüpload door gebruiker Natuurmonumenten.