1

Drents Museum eert professor Prakke

Prakkezaal woensdag geopend

Drents Museum Nieuws door

archief oud artikel 12 december 2007 Assen, Drenthe Het Drents Museum vernoemt een van haar zalen naar professor dr. H.J. Prakke. Woensdag is de zaal geopend. "De Prakkezaal wordt gewijd aan de geschiedenis van Drenthe, dat hem zo dierbaar was."

Het Drents Museum wijdt de zaal aan de in 1992 overleden wetenschapper omdat hij een grote bijdrage geleverd heeft aan het museum. "Prakke heeft tijdens zijn leven een grote bijdrage geleverd aan de Drentse volkscultuur in het algemeen en aan het Drents Museum in het bijzonder", aldus het museum in Assen. Woensdag is de zaal geopend door museumdirecteur Michel van Maarseveen.

Voorzitter

Prakke was al op jonge leeftijd nauw betrokken bij Provinciaal Museum voor Oudheden en Geschiedkundige Voorwerpen, zoals het Drents Museum begin vorige eeuw nog heette. Zo was hij vanaf 1928 redacteur van museumblad Nieuwe Drentsche Volks Almanak. Eind jaren dertig werd hij bestuurslid van het museum. Na het overlijden van museumvoorzitter werd Prakke interim-voorzitter. Van 1946 tot 1954 was hij voorzitter. De grootste verdienste van de professor was dat hij met museumarcheoloog Van Giffen vanaf april 1945 'getuigenissen uit de voorbije oorlog' verzamelde. "Bij zo'n indrukwekkende staat van dienst als die van Prof. Dr. H.J. Prakke behoort een ‘dank u wel'", aldus het Drents Museum.

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 12 december 2007 - 558