Oostvaardersplassen: schieten of niet?

Oostvaardersplassen |  
Nieuws door

Boswachter #Oostvaardersplassen laat het over aan natuur

5 november 2010 Natuur Schiet grote grazers af om hongersnood te voorkomen in de Oostvaardersplassen. Dat vindt de beroepsorganisatie van dierenartsen. Hans Breeveld, boswachter van Staatsbosbeheer in het gebied, is het hier niet mee eens. "We lopen niet op het natuurlijke proces vooruit."

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is van mening dat de mens in moet grijpen in natuurgebied de Oostvaardersplassen. Vorig jaar was er veel kritiek op beheerder Staatsbosbeheer, omdat de grote grazers, edelherten, heckrunderen en konikpaarden, zouden omkomen van de honger. De KNMvD noemt het daarom een morele plicht om de dieren preventief af te schieten, om zo hongersnood te voorkomen. "De dieren zijn immers door de mensen in het gebied geplaatst, maar kunnen niet weg om eten te zoeken dat in de winter in het gebied schaars is."

Natuur gaat over leven en dood

Volgens boswachter Breeveld gaat het wettelijk gezien om wilde dieren, die bij het ecosysteem horen. Net als ijsvogels in de sloot, eekhoorns in het bos en de vissen in het IJsselmeer hebben zij geen eigenaar en is er dus geen wettelijk zorgplicht. De enige plicht van Staatsbosbeheer is ervoor zorgen dat ze als wilde dieren vrij hun gang kunnen gaan. En bovendien zijn er elke dag boswachters en vrijwilligers in touw om de dieren in de gaten te houden. Onnodig lijden probeert Staatsbosbeheer te voorkomen, door de dieren waarvan het duidelijk is dat ze het niet gaan redden, af te schieten. Maar hierbij lopen ze niet op het natuurlijke proces vooruit.

Onverantwoord?

Een commissie onderzoekt nu het natuurlijk beheer van het natuurgebied van de Oostvaardersplassen. Deze maand komen de resultaten hiervan naar buiten. De populatie van heckrunderen, edelherten en konikpaarden steeg vanaf het begin sterk. Maar vorig jaar daalde het aantal grazers van 3749 naar 2656, door de strenge winter. Deze grootschalige sterfte is volgens staatssecretaris van Landbouw, Hans Bleker, niet verantwoord.

De vraag is wat er nu moet gebeuren. Een groter gebied, bijvoeren, elk jaar afschieten of misschien verhuizen? Wat vindt u de beste oplossing?

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 2010-11-05 09:13:35 - 395