1

Monumenten kunnen er weer tegenaan

Miljoenen #subsidie voor 45 monumenten

Nieuws door

archief oud artikel 13 januari 2011 Cultuur Den Haag, Zuid-Holland Goed nieuws voor 45 monumenten van Nederland. Den Haag stelt 27 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de restauratie van de gebouwen.

Driekwart van het geld gaat naar herbestemming en vernieuwing, zoals het Hofplein in Rotterdam, Radiozendstation Kootwijk en het Groote Museum in Artis in Amsterdam. Deze ontmoetingsplek is jaren dicht geweest, maar kan dus nu weer open. Andere monumenten die er weer tegenaan kunnen zijn de sojafabriek Cereol in Utrecht, watertorens in Groningen, Sint-Jansklooster, Domburg en Bergen op Zoom.

In totaal kwamen er 138 aanvragen binnen voor subsidie. Uiteindelijk is een derde daarvan aangenomen. Van het geld gaat 22 miljoen euro naar restauraties en herbestemmingsprojecten. De rest van het geld gaat naar organisaties voor monumentenbehoud.

Heel veel culturele instellingen moeten juist veel subsidie inleveren. Lees al het nieuws over de btw-verhoging.

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 13 januari 2011 - 340

Dit past bij 'Monumenten kunnen er weer tegenaan'