"Kleine" Ark van Noach in Denemarken

Lees ook 'Ark van Noach open voor publiek' |  deel via WhatsApp | Nieuws door

Toertocht door Nederland

9 februari 2010 Geschiedenis Delfzijl, Groningen De kleine Ark van Noach toerde voorheen door Nederland, maar is verkocht en weggevaren naar Denemarken. Deze kleine Ark van Noach is heel Nederland doorgetrokken. Achtereenvolgens legde de boot aan in de havens van Schagen, Rotterdam, Sliedrecht, Arnhem, Huizen, Lelystad, Kampen, Urk, Amsterdam, Drachten, Oudeschild, Schagen, Zaandam en Harderwijk.

Lees over de meest actuele status van de "kleine Ark van Noach", oftewel de VerhalenArk en de "grote" Ark van Noach.

Anderhalf jaar lang heeft de Noord-Hollandse aannemer Johan Huibers aan het zeventig meter lange schip gewerkt, om de bezoekers een indruk te geven van het Bijbelse schip. Het gaat hier natuurlijk niet om de echte ark, maar om een enorme replica. Nu heeft hij het stokje overgedragen aan Aad Peters, bedenker van onder andere Bulletje in de Mini Playback Show. Hij heeft de Ark veranderd in een cultureel, Bijbels entertainmentschip.

In de Bijbel staan de exacte afmetingen van de Ark van Noach. Deze was ongeveer honderdveertig meter lang. De Nederlandse Ark is met zijn zeventig meter dus 'slechts' half zo groot, desalniettemin paste het schip amper door de jachthaven van Schagen. Huibers besloot twee jaar geleden te beginnen met het nabouwen van de Ark. Nu is Aad Peters zijn waardige opvolger en is hij begonnen met de bouw van een Ark op ware grootte.

Zondvloed

"Huibers richtte zich vooral op het verhaal van Noach", vertelt Peeters aan het Nederlands Dagblad. "Dat leek mij het perfecte podium om de rest van de verhalen uit de Bijbel te laten zien." De route door Peters' Ark begint bij Adam en Eva en eindigt via Noach, David en Goliath bij Jezus. Speciaal voor Kerst heeft Peters een kerststal ingericht, met levende kippen, schapen, alcapa's een zelfs dromedarissen. Peters wil niet evangeliseren. "Bekering laat ik over aan God."

Op reis

Op maandag 27 augustus 2007 trok de Ark van Schagen via Alkmaar en Akersloot naar Schiphol. De dag erop voer Huibers naar Gouda. De Wereldhavendagen bracht het door in Rotterdam, waarna de Ark naar Sliedrecht vertrok. Vanaf zaterdag 22 december lag de Ark in Arnhem, waar het schip tot 25 maart 2008 bleef. Hierna volgde de IJsselmeerstraat in Huizen. Na 21 juni 2008 was de Ark elke dag van de week, behalve op zondag te bezoeken in Lelystad. De Ark bleef daar tot eind augustus.

Johan Huibers voelde zich, net als Noach vijfduizend jaar geleden, door God geroepen om een Ark te bouwen. Niet zo letterlijk als Noach destijds; Huibers verwacht geen zondvloed en heeft geen directe opdracht gekregen om een schip te bouwen.
"In 1992 kreeg ik een droom. Ik zag Nederland verdwijnen onder een enorme water massa, vergelijkbaar met de tsunami in Zuidoost-Azië. Best heftig natuurlijk." Toch verwacht Huibers geen nieuwe zondvloed. Hij ziet het als zijn opdracht om het Bijbelverhaal via de Ark dicht bij de mensen te brengen, zegt hij op zijn website.

Voor de bouw van deze replica gebruikte de aannemer dezelfde instructies die Noach kreeg in het eerste boek van de Bijbel:
"In Noachs' tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach: 'Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en vanbuiten met pek. Maak hem driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant één el openlaten; de ingang moet je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog twee verdiepingen. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen. Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben.' Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen." (Deze tekst komt uit Genesis 6 van de nieuwe bijbelvertaling.)

Laatst gewijzigd: 2018-05-28 10:01:06 · Gepubliceerd: 2007-08-29 12:19:59 - 41105