De Dalemsluis

Even buiten Gorinchem ligt de historische Dalemsluis met drie watergangen. De sluis stamt uit 1814 en was ooit onderdeel van de verdedigingswerken van Gorinchem. Als de vijand te dichtbij kwam, dan werden de sluisdeuren opengezet om de omgeving onder water te zetten. Het is daarmee een van de oudste waterwerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De bakstenen Dalemsluis met zijn dikke houten deuren is de opvolger van een 'gewone' noodwatersluis uit 1661, de Ambtsluis. De aarden batterijen die de sluis ooit verdedigden zijn er niet meer, maar in het rijtje huizen bij de sluis staat nog wel een gebedshuis. Was het vrede, dan werd de sluis gebruikt om het water dat bij een dijkdoorbraak de Betuwe instroomde te lozen.

De Dalemsluis