Museum De Sûkerei

Museum De Sûkerei

Echte wâldhúskes zijn er bijna niet meer, maar vroeger waren dit de reguliere woonhuizen in de Friese Wâlden. In het cultuurhistorisch centrum de Sûkerei zijn drie van deze huisjes herbouwd met elk een eigen thema. In 'De Falom' ligt de nadruk op vissen, jagen en stropen, in 'De Westereen' is de situatie herschapen van een gezin wat leeft van ambacht en handel en in 'Rinsumageast' is een 'wâldspultsje' met een gezin dat leeft van een gemengd vee- en akkerbouw bedrijf. Een rondleiding door het museum geeft een beeld van het Friese leven rond 1900.

De mensen die in deze huisjes woonden, hadden het niet gemakkelijk, want het leven op de arme zandgronden was vaak zwaar. Bezoekers ervaren iets van deze omstandigheden in de kleine huisjes in Damwoude. Werk en inkomsten kwamen richting het Friese land in de vorm van van cichorei, een plant waar koffie van gemalen werd. Tientallen cichoreifabrieken rezen op en verdwenen weer toen de invoer van koffie weer op gang kwam. Eén van deze fabrieken is herbouwd in de Sûkerei. Tastbare herinneringen aan het Friese verleden in De Wouden.

Museum De Sûkerei in Damwoude leent zich ook goed voor een vriendinnendag en schoolreisje. Deze activiteit is geschikt voor het hele gezin, kinderen, volwassenen en ouderen.

Museum De Sûkerei

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.