1

De Mesdag Collectie


-advertentiepositie-De Mesdag Collectie

Zeeschilder Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) en zijn vrouw, kunstenares Sientje van Houten, waren groot kunstverzamelaars en verzamelden onder andere Hollandse en Franse meesters om zich heen. Bij hun woonhuis in Den Haag lieten ze een museum bouwen om de verzameling tentoon te stellen. Deze collectie is nu, samen met een wisselende collectie in het voormalige woonhuis van de Mesdags, te zien in De Mesdag Collectie. De collectie in het museum bevat talloze meesterwerken van de Franse School van Barbizon en de Haagse School. Dit wordt al sinds 1887 tentoongesteld in het sfeervolle particuliere museum van het echtpaar Mesdag.

 Bezoek www.demesdagcollectie.nl

De Mesdag Collectie
Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.