Verboden porselein - Exclusief voor de keizer

Verboden porselein - Exclusief voor de keizer

Ming-porselein uit China wordt al eeuwenlang bewonderd, bestudeerd en nagemaakt. Als er aan het begin van de jaren tachtig van de 20ste eeuw bij de sloop van gebouwen in Jingdezhen verschillende porseleinovens worden gevonden, wordt deze kans benut om veel van de porseleinschatten op te graven. Het belang van deze archeologische vondst is niet te onderschatten: het gaat om het aller vroegste porselein dat speciaal in opdracht van de keizers van China werd vervaardigd. In Verboden porselein – Exclusief voor de keizer krijgen deze verborgen en fijn gedecoreerde objecten na 500 jaar alsnog de aandacht die zij verdienen. Met deze tentoonstelling heeft Museum Prinsenhof Delft een primeur, want de archeologische schatten worden voor het eerst buiten Azië getoond.
De tentoonstelling Verboden porselein – Exclusief voor de keizer neemt de bezoeker mee naar de keizerlijke porseleinovens in Jingdezhen. Hier werd heel veel porselein voor het keizerlijk hof gemaakt. Een niet te overschatten taak, die de grootste zorgvuldigheid en discretie vereiste. Archeologisch speurwerk laat zien hoe de ovens eruit moeten hebben gezien, welke productietechnieken werden gehanteerd en natuurlijk bovenal waarom er zoveel van het beste porselein ter wereld werd vernietigd. Ook wordt de connectie tussen het Chinese porselein en Delfts blauw belicht.

De expositie voert vervolgens naar de Verboden Stad in Beijing, van waaruit de keizers hun rijk aanstuurden. Meer dan 120 objecten uit het Archeologisch Museum in Jingdezhen en enkele topstukken uit Nederlandse musea tonen hoe belangrijk porselein was bij religieuze rituelen aan het hof, en bij het uitdragen van politieke of kunstzinnige boodschappen door de keizers.

Verboden porselein - Exclusief voor de keizer

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.